תגית: מיכאיל גורבצ'וב

פיי שולמן, פרטיזנים, רוסיה, מלחמת העולם השנייה
צ'ילה, קדטים, הלוויה צבאית, צבא, משמר כבוד