תגית: מילטון פרידמן

אלן גרינספן
כביש, לילה, נורבגיה, תנועה, אור, מכונית
משרד, לבן, איצטרובלים, עפרונות