תגית: מילטון פרידמן

כביש, לילה, נורבגיה, תנועה, אור, מכונית
משרד, לבן, איצטרובלים, עפרונות