תגית: מיתולוגיה

תפילה, כביש, צעירה יושבת
ויקינג, קסדה
סיו, לקוטה, צ'יף