תגית: מיתולוגיה

חצוצרה, חצוצרן, נגן
פסל ראש, יוון, עתיק, סדקים
תפילה, כביש, צעירה יושבת
ויקינג, קסדה
סיו, לקוטה, צ'יף