תגית: מיתוס

צללים, קיר לבן, נקודות שחורות
סירה, אדום, מיצג, גאווה
כבשים
סיטה וראמה ביער, Nina Paley