תגית: מיתוס

סולם, מגלשה, הצפה, שיטפון, מים
פסל ראש, יוון, עתיק, סדקים
צללים, קיר לבן, נקודות שחורות
סירה, אדום, מיצג, גאווה
כבשים
סיטה וראמה ביער, Nina Paley