תגית: מיתוס

סירה, אדום, מיצג, גאווה
כבשים
סיטה וראמה ביער, Nina Paley