תגית: מכניקה קוונטית

ווינסלו הומר, נער עם עוגן
קירות, צבעים, מופשט, בפנים, בחוץ