תגית: מכתבים

גלות
אנגולה, MPLA, טנק, חייל
עטיפת הספר