תגית: מלחמת העולם הראשונה

עצים, שמיים בוערים
לונדון, לוח עץ צבוע
מצלמה, רוסיה, ברית המועצות, סובייטית
הולדת ונוס, בוטיצ'לי
חייל עם מקטרת, פרנאן לז'ה, מלחמה העולם הראשונה
חייל אמריקני קושר שרוכים באפגניסטאן
מלחמה
חייל מלחמת העולם הראשונה
עולם העבר
חיילים במלחמת העולם הראשונה