תגית: מלחמת ששת הימים

חציר
גלוית ניצחון, מלחמת ששת הימים
לשלוט בעם אחר