תגית: ממשל

אדם, צללית, רשת, אורות
גירים צבעוניים, צבע, מגוון
כף יד, טביעת יד, קיר