תגית: ממשל

גירים צבעוניים, צבע, מגוון
כף יד, טביעת יד, קיר