תגית: מניעת פשיעה

קליעים, אקדח, כדורים
בית חרושת לבובות
אישה מביטה במסך הולוגרמה.