תגית: מסגור

אישה שחור, קפיצה, באוויר, הפוך
סכלות, אפלטון