תגית: מסך

סילון, מטוסים, אווירובטיקה
מגפיים, צהובים, גשם
עגלת תינוקות