תגית: מסלו

קורונה, מסכה, פסל
לגו, קובייה
זהב, עושר, רחוב, המבורג, עוני, מחסור, חסרי בית