תגית: מעמד הביניים

מעקב, מצלמת וידאו
טיפת מים, טבעות, צבעים
המון, אצטדיון, סאו פאולו
ידיים מחזיקות דולרים, כסף ביד
ירידות בשוק ההון אוגוסט 2015