תגית: מצוקה

צ'לנית, סירה, מים, ים
פבלו פיקאסו, המרק