תגית: מצפוניות

קורונה, מסכה, פסל
ציפור, יתוש, אוסטרליה