תגית: מצרים העתיקה

פיום, מומייה, אישה, דיוקן, ארון
טארוט
חתולים, מצרים העתיקה
אסכולת אתונה