תגית: מקיאוולי

יין אדום, כוס יין
אנדרטה לנופלים, מלחמה, זיכרון
מנורת קריאה, ספרים