תגית: מרטין לותר

חלון, ויטראז', נוף
היינריך היינהף מוריץ דניאל אופנהיים