תגית: מריטוקרטיה

מילנו, איטליה, קבצנית, חסרת בית
ילד, פולין, נשר, דגל