תגית: מרי איינסוורת'

ילד, משקפת, כובע שעם, עשב
ילד, קסדה