תגית: מרי וולסטונקרפט

ורדים, שלוש
אודליסק, ז׳ול ז׳וזף לפבר