תגית: מרסל דושאן

ליוויה, וילה, רומא, תמשיח, פרסקו, גנים, עדן
מקרר, דלת, ידית
איש העולם, איש ללא פנים, דאדא