תגית: מרסל דושאן

מקרר, דלת, ידית
איש העולם, איש ללא פנים, דאדא