תגית: מרקוס אורליוס

איכר ואיכרה שותלים תפוחי אדמה, ואן גוך
אוסטרליה, פליטים, תנחומים
סמרטפון, נפילה, מסכים, מסך
קיט-קאט, ספרים, קפה, שוקו
כעס, אישה צועקת
מרקוס אורליוס, דלקרואה