תגית: מרקס

פטיש ומגל, קומוניזם
נמל, קופנהגן, Nyhavn
גלגלי שיניים, תמסורת, עץ