תגית: מרתה נוסבאום

מדיד, כור גרעיני
אשוח, עצים, יער, אוריגמי
אודליסק, ז׳ול ז׳וזף לפבר
כעס, אישה צועקת
חורבה, שפת הים, אופק, שמיים כחולים
עניים אומרי תודה, Henry Ossawa Tanner