תגית: מרתה נוסבאום

אודליסק, ז׳ול ז׳וזף לפבר
כעס, אישה צועקת
חורבה, שפת הים, אופק, שמיים כחולים
עניים אומרי תודה, Henry Ossawa Tanner