תגית: משבר כלכלי

כביש, לילה, נורבגיה, תנועה, אור, מכונית
בני נוער, מתבגרים