תגית: משבר

אצבע, כדורסל
גלישה, גלים, גל, גולש
עמנואל מקרון