תגית: משבר

כינור, תווים, מוזיקה
שרפרפים, אגרטל, ורדים
אצבע, כדורסל
גלישה, גלים, גל, גולש
עמנואל מקרון