תגית: משה

היינריך היינהף מוריץ דניאל אופנהיים
יתרו מייעץ למשה, יאן חריטס ואן ברונכורסט
צהוב-אדום-כחול, קנדינסקי