תגית: משטרה

מסיכה, גבר צעיר
גדר, תיל, קונצרטינה, מכשול
גבר זקן, קמטים, מכשיר שמיעה