תגית: משיכה

טנגו, זוג, שקיעה
זוג, נשיקה, גשם
פרארי, FXX