תגית: משל המערה

מנורה
צללים, קיר לבן, נקודות שחורות
חורבה, שפת הים, אופק, שמיים כחולים
חופר הצדפות, אדוארד הופר