תגית: מתח

ברזל לסימון בעלות על בקר, ברזל מלובן
תפוז, כחול