תגית: נאווחו

אליזבת הראשונה
אטבי כביסה, כביסה
סיו, לקוטה, צ'יף