תגית: נגישות

רוח, בד אדום, שלט עץ, שפת הים
סמרטפון, צעירה על ספה