תגית: נדל"ן

בית דירות, תל אביב, כיכר הבימה
עירוני, דרזדן, אדריכלות
מונופול, משחק, כלא