תגית: נוער

סירת מפרש, ים, לילה, כוכבים
גלגל הצלה, איסלנד, רייקייאוויק
ערפל בגשר Golden Gate