תגית: נורבגיה

קין ואבל, ויליאם-אדולף בוגרו
כלב ים לבן
© The Forgiveness Project / Photo by Katalin Karolyi