תגית: נורברט וינר

אפרוח, ביצים, קרטון ביצים
ספינה, חרטום