תגית: נזירות

תפילה, כביש, צעירה יושבת
דומניקוס הקדוש, אל גרקו
סאדהו, איש קדוש, נזיר, הודו