תגית: נחמה

אמריצר, מקדש הזהב, תפילה, הודו
גבעולי סלק, אגד, איגוד
הירידה מהצלב, רוחייר ואן דר וויידן