תגית: ניאו-ליברליזם

ילדה, שורשים, עצים
משרד, לבן, איצטרובלים, עפרונות