תגית: ניבוי

מראות בו-זמניים, אומברטו בוצ'וני
עמנואל מקרון