תגית: נימוס

קליע
ארנסט לודוויג קירשנר, מרצלה
קופיץ
הצהרת העצמאות של ארצות הברית, ג'ון טורנבול
איש עם פרחים