תגית: נימוס

קופיץ
הצהרת העצמאות של ארצות הברית, ג'ון טורנבול
איש עם פרחים