תגית: ניצחון

גו, משחק גו, לוח
חייל בריטי, מצעד
גיבור לאומי