תגית: נקמה

גבר, מצוקה, דימוי עצמי
נשמה, איש בים, מסיכה, מסכה, זרועות פרושות
נלסון מנדלה, אתר הלכידה, אנדרטה