תגית: נרטיבים

ג'ורג'ו וזארי, ששה משוררים טוקסניים
The Queen of Spades, מלכה, קלפים