תגית: נרקיסיזם

נרקיס, גיולה בנצ'ור
גבר, אישה
חתירה, סירת חותרים
ציור של גבר במגבת
נרקיס