תגית: נתונים

מסכים, ניאון
גזר, סרט מדידה
מספרים, כפיות צבעוניות
אם ובת