תגית: נתינה

משולש צהוב, פינה
סרטים אדומים, מתנות
חסידה עומדת על רקע נוף עם עננים