תגית: נתינה

מאגים, ספלים
חיוך, אדיבות, נתינה
משולש צהוב, פינה
סרטים אדומים, מתנות
חסידה עומדת על רקע נוף עם עננים